Biztonság és tanusítás

A CH Tor típusú szekcionált kapuk az EN 13241.1 szabvány szerint készülnek. A kapuk kiválasztásánál, szerelésénél a használati biztonság játssza a legnagyobb szerepet. A szekcionált kapuk az alábbi felszereléssel vannak ellátva:
  • rugótörés elleni biztosítás: valamennyi kaput rugótörés elleni biztosítással szállítjuk
  • vezetősínek: úgy vannak kialakítva, hogy a vezetőgörgőknek optimális futást biztosítsanak úgy, hogy közben kézzel történő benyúlás ellen is védelmet adjanak
  • a kötélszakadás érzékelő és a rugótörés elleni védelem úgy van kialakítva, hogy meggátolja a kapu esetleges lezuhanását
  • a torziós rugó vezérelte súlykiegyenlítés optimális használatot biztosít kézi működtetés esetén is
  • a sodronyvezetési rendszer, amely a vezetősínbe van integrálva, kizárja a baleseteket
  • az elektromosan működtetett kapuk biztonsági részei a kapu alsó élében vannak elhelyezve. Ez eredményezi, hogy amennyiben egy baleset bekövetkezik, vagy zárás közben az érzékelő a kapu útjában akadályt észlel, a motor mozgatását azonnal leállítja
  • mind a kézi, mind az elektromos működtetési mód problémamentes és komfortos használatot biztosít
  • szakszerű működtetés és gondos szervizelés mellett a CH Tor típusú szekcionált kapuk 30.000 nyitási/zárási ciklust problémamentesen teljesítenek. Ezt támasztják alá a TÜV-NORD által végzett vizsgálatok is

Mechanikus védelmek

Rugótörés elleni védelem

Szerepe, hogy rugótörés esetén megakadályozza a rugótengely forgását, ezzel a kapu lezuhanását előzi meg.

Elektromos működtetés esetén az egységhez csatlakoztatott kapcsoló (felárral szállítható) a motor működését is azonnal letiltja.

Kötélszakadás érzékelő

Egy mechanikai biztonsági egység, amely az EN 13241-1 és az EN 12604 szabvány szerint készül. A kötélszakadás érzékelő úgy van kialakítva, hogy a sodrony szakadása esetén a kapulap azonnal megáll. Ezáltal nem zuhan le a kapu. Az emelt, ill. a vertikális sínvezetésnél használata kötelező.

Ujjbecsípődés elleni védelem

2500 mm-nél alacsonyabb kapuk esetében feltétlenül ajánlott ujjbecsípődés ellen védett panelek alkalmazása.

Elektromos védelmek

Optoszenzoros alsó élvédelem

Az automatikus működtetésű kapuk elengedhetetlen része. A kapu működtetése (nyitás/zárás) impulzus adásával történik, így amikor a kapu záródik, érzékelnie kell, hogy nincs-e az útjában valamilyen tárgy vagy személy. Akkor is elengedhetetlen a használata, ha a kapu működtetését húzókapcsoló, távirányító, mozgásérzékelő vagy indukciós hurok végzi.
A kapu alsó élébe szerelt gumicsíkban levő opto szemek érzékelik a gumi összenyomódását – amennyiben a kapu alá szorult valami – és a motor működését azonnal leállítják.

Személybejáró ajtó érzékelő

Kapcsoló, mely folyamatosan érzékeli a személybejáró ajtó állapotát és a motor működtetését addig letiltja, amíg az ajtó nincs teljesen zárt állapotban.

Kötéllazulás kapcsoló

A mechanikus kötélszakadás érzékelő mellett alkalmazhatunk a kapu mindkét oldalán egy-egy mikrokapcsolót, amely nem csak a sodrony szakadását érzékeli, hanem minden olyan esetben megszakítja a motor működését, amikor a sodrony meglazulását érzi. Így nagyobb biztonságot ad az alsó élvédelem mellett, azonban akkor is használhatjuk, amikor optosenzoros élvédelmet nem alkalmazunk.

Rugótörést figyelő kapcsoló

A mechanikus rugótörés érzékelő alkalmazása mellett ennek a mikrokapcsolónak az az előnye, hogy rugótörés esetén a motor működését tiltja le.


Az időjárási viszontagságok elleni védelem is fontos biztonsági követlmény.